Vyhlášení soutěže o podporu účasti týmů studentů LF MU na Rallye Rejvíz 2020

16. 1. 2020

Stejně jako v minulých letech tak i letos se Nadační fond AKUTNĚ.CZ rozhodl podpořit Vaši účast na prestižní mezinárodní soutěži záchranářských týmů - Rallye Rejvíz. Na základě vašich požadavků i letos podpoříme týmy studentů bez ohledu na kategorii, do které se přihlásí. Do soutěže se tedy mohou přihlásit všichni studenti LF MU, tzn. i ti, kteří nestudují všeobecné lékařství či chtějí soutěžit v jiné kategorii než MUC. RR (např. Freestyle).
Pro Ty z Vás, které toto oslovilo, tímto vyhlašujeme soutěž o podporu účasti týmu LF MU na Rallye Rejvíz 2020.


Výše podpory bude stanovena na základě pořadí přihlášených týmů, vytvořeného hlasováním vybraných členů Správní rady Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ. Podpořeny budou celkem tři týmy, dle stanoveného pořadí:

1. místo = 100 % účastnického poplatku

2. místo = 50 % účastnického poplatku

3. místo = 33 % účastnického poplatku

Obdobně jako v minulých letech tým, který nedosáhne na plnou finanční podporu, ale bude během soutěže RR 2020 natolik úspěšný, že se umístí do 3. místa celkového pořadí dané kategorie, obdrží následně ve formě motivačního bonusu doplacení účastnického poplatku do výše 100 %.

Podmínky soutěže:

  1. Finanční podpora může být poskytnuta pouze studentům Lékařské fakulty Masarykovy univerzity s aktuálně probíhajícím nepřerušeným studiem. Tuto podmínku musí splňovat všichni členové soutěžního týmu.
  2. Finanční podpora je určena kompletním týmům složeným maximálně ze tří členů. (v případě 4členného týmu nebude čtvrtý člen podpořen).
  3. Každý tým, který má zájem se soutěže zúčastnit, musí odeslat přihlášku (ve formátu .doc či .docx). První strana přihlášky bude obsahovat identifikační údaje jednotlivých členů trojčlenného týmu (jméno, příjmení, ročník studia, UČO, datum narození, místo trvalého bydliště, emailová adresa, telefonický kontakt). Druhá strana bude obsahovat motivační dopis maximálně na 1 stranu A4 a bude obsahovat všechny podstatné skutečnosti, které dle Vašeho názoru mohou být při hodnocení důležité (např. absolvované stáže, kurzy, kongresy, soutěže, samostatné práce atd.) a zároveň motivaci týmu k účasti na RR 2020.
  4. Přihlášku odešle vybraný zástupce týmu elektronickou formou jako přílohu ke zprávě na adresu: soutez@akutne.cz. Do předmětu zprávy uveďte „RR2020“. Emailová adresa odesílatele bude považována za korespondenční adresu přihlášeného týmu.
  5. Přihlášky do soutěže (soutěžní období) budou přijímány výhradně elektronicky v období od 16. 1. 2020 do 16. 2. 2020 24:00 SEČ.
  6. Vyhodnocení přihlášek a stanovení pořadí jednotlivých týmů bude anonymní (hodnotitelům budou zaslány přihlášky s vynecháním jména, příjmení a UČO). Všechny žádosti posoudí 5 určených členů SR NF v období od 17. 2. 2020 do 1. 3. 2020.
  7. Každý člen SR NF stanoví vlastní pořadí přihlášených týmů. Součet jejich umístění vytvoří index, dle kterého bude sestaveno výsledné pořadí od nejmenšího součtu k největšímu. V případě shodného výsledného indexu bude uplatněno jako vedlejší kritérium počet prvních míst v pořadí jednotlivých členů SR NF, při shodnosti druhých atd. Pokud nerozhodne ani takto stanovené a vyhodnocené vedlejší kritérium, bude stanoveno pomocné kritérium členy SR NF AKUTNĚ.CZ, které bude v rámci vyhodnocení zveřejněno.
  8. Výsledky soutěže budou od 2. 3. 2020 zveřejněny na webu nf.akutne.cz a všechny vítězné týmy budou elektronicky kontaktovány na jimi uvedenou adresu.  
  9. Po vyhlášení výsledků bude do 30 dní sepsána dohoda o poskytnutí nadačního daru za účelem účasti na Rallye Rejvíz 2020 se všemi jednotlivými členy podpořeného soutěžního týmu.
  10. Poskytnutá podpora je nepřenosná. V případě neúčasti týmu nebude stanovován náhradní tým. V případě již vyplacené podpory bude tato požadována v plné výši zpět.

Přejeme všem zájemcům hodně štěstí!

Klíčová slova: Rallye Rejvíz, urgentní medicína
...sejdeme se na Rallye Rejvíz 2020...