Nadační fond AKUTNĚ.CZ

... byl zřízen Masarykovou univerzitou v Brně za účelem rozvoje vzdělávání v oblasti akutní medicíny a internetového výukového a publikačního portálu AKUTNĚ.CZ. Za tímto účelem získává finanční prostředky zejména z darů fyzických a právnických osob a z výtěžků dobročinných akcí. Hospodaření nadačního fondu a poměry v něm se řídí zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích a dalšími obecně závaznými právními předpisy, zřizovací listinou nadačního fondu a statutem fondu. Činnost nadačního fondu a správa majetku jsou řízeny devítičlennou správní radou.

Vaši podporu můžete formou nadačních darů směřovat na účet 555 000 100 /5500 vedený u Raiffeisen Banky.

Uvítáme Vaše návrhy na podporu či spolupráci. V případě zájmu kontaktujte prosím Petra Štourače, předsedu správní rady NF AKUTNĚ.CZ.


Nadační fond AKUTNĚ.CZ

Kamenice 5

625 00  Brno

IČ: 29211719

DIČ: CZ29211719

Pavel Tomeš

Pavel Tomeš

Patron nadačního fondu

  • Narozen v roce 1977 v Brně
  • Publicista, stand-up komik a reklamní textař
  • Vystupuje ve stand-up pořadech Na stojáka a NaMikrofon
  • Žije v Brně. Je ženatý, má dvě děti, ale jen jedny nervy
ad