Aktuality

Archiv

Rok: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

PF 2022

24. 12. 2021 | ...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ...

Vážení příznivci portálu AKUTNĚ.CZ,

jsme rádi, že i v této nelehké době se podařilo udržet portálu AKUTNĚ.CZ Vaši přízeň. Věříme, že jednou z mála pezenčně uspořádaných konferencí u nás či v zahraničí, či již tradičními a pravidelnými webináři AKUTNÍCH STŘED jsme Vám přinesli i mnoho novinek a zajímavostí. Doufáme, že se nám všem bude stejně dařit i v roce následujícím.

Přejeme Vám šťastné vykročení a vše dobré v roce 2022.

Vyhlášení grantu na podporu studentského výzkumu na LF MU

9. 11. 2021 | ...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ...

Nadační fond AKUTNĚ.CZ vyhlašuje výzvu k předložení návrhů výzkumných projektů pro získání grantové podpory pro všechny studenty Lékařské fakulty Masarykovy univerzity zapsané v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu.

Cílem grantu je poskytovat finanční podporu motivovaným studentům pro realizaci vlastních výzkumných projektů v rámci LF MU a mimo jiné posloužit k získání prvotních zkušeností na poli realizace výzkumných projektů, která se skládá z přípravy, aktivního vedení a úspěšného zakončení projektu.

REPORTÁŽ Z GOLFOVÉHO TURNAJE AKUTNĚ.CZ OPEN 2021

9. 10. 2021 | ... sejdeme se ve Slavkově 8. 10. 2022

I letošní rok se začátkem října sešli příznivci a partneři Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ, aby pro dobrou věc předvedli své golfové dovednosti. Benefiční golfový turnaj AKUTNĚ.CZ Open 2021 se konal 9. 10. 2021, již tradičně v nádherném prostředí Golf Resortu Austerlitz a slavkovského zámku. Výtěžek z benefičního turnaje byl i letos věnován Nadačnímu fondu AKUTNĚ.CZ.

Golfový turnaj AKUTNĚ.CZ Open 2021

8. 10. 2021 | sejdeme se na AKUTNĚ.CZ

Zdravíme všechny příznivce golfu! Stalo se už tradicí, že se v říjnu schází partneři portálu AKUTNĚ.CZ, aby strávili příjemný podzimní den s míčkem a holemi při hře, jejíž kořeny se dají vystopovat nejen do "nedalekého" ostrovního Skotska, ale i středověké Číny. A to vše pro dobrou věc, v našem případě kvůli benefičnímu turnaji, kdy výtěžek bude věnován Nadačnímu fondu AKUTNĚ.CZ. A nezapomeňte, že v průběhu našeho golfového turnaje se již můžete registrovat na XIII. konferenci AKUTNĚ.CZ!

Golfový turnaj AKUTNĚ.CZ Open 2021

3. 8. 2021 | ...sejdeme se ve Slavkově na golfovém turnaji AKUTNĚ.CZ Open 2021...

Zdravíme všechny příznivce golfu! Stalo se už tradicí, že se v říjnu schází partneři portálu AKUTNĚ.CZ, aby strávili příjemný podzimní den s míčkem a holemi při golfové hře. A to vše pro dobrou věc, v našem případě kvůli benefičnímu turnaji, kdy výtěžek bude věnován Nadačnímu fondu AKUTNĚ.CZ.

Letošní ročník se již pošesté uskuteční v překrásném prostředí slavkovského zámku a Golf Resortu Austerlitz.

SIM Travel Grant umožní studentům i mladým lékařům účast na simulačních kurzech

13. 6. 2021 | ...sejdeme se na simulačním kurzu...

Simulační medicína se postupně začíná prolínat nejen pregraduálním, ale i postgraduálním vzděláváním. Kurzy zaměřené na simulace kritických stavů umožňují účastníkům vyzkoušet si situace, které se nedají naučit z knih. Většina těchto kurzů je finančně nákladná, takže se Nadační fond AKUTNĚ.CZ rozhodl podpořit zájemce poskytnutím grantové podpory, která bude dominantně pokrývat účastnické poplatky a případně i náklady na cestu a ubytování.

Podmínky udělení grantu

Koho jsme již podpořili? 

Vyhlášení grantu na podporu studentského výzkumu na LF MU

15. 5. 2021 | ...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ...

Nadační fond AKUTNĚ.CZ vyhlašuje výzvu k předložení návrhů výzkumných projektů pro získání grantové podpory pro všechny studenty Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, zapsané v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu.

Cílem grantu je poskytovat finanční podporu motivovaným studentům pro realizaci vlastních výzkumných projektů v rámci LF MU a mimo jiné posloužit k získání prvotních zkušeností na poli realizace výzkumných projektů, která se skládá z přípravy, aktivního vedení a úspěšného zakončení projektu

Vyhlášení SIM Travel grantu

15. 5. 2021 | ...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ...

S postupným rozvojem simulační medicíny v rámci vzdělávání pregraduálních studentů i jejího zapojení do postgraduálního vzdělávacího systému se správní rada Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ rozhodla podpořit studenty i mladé lékaře, kteří mají zájem se zúčastnit vybraného simulačního kurzu s problematikou akutní medicíny. Většina těchto kurzů je finančně nákladná, což často vede k tomu, že tyto možnosti mnoho studentů ani mladých lékařů nevyužívá nebo využije jen v omezeném a nezbytném rozsahu, který je uveden v rámci vzdělávacích programů. Z těchto důvodů se NF AKUTNĚ.CZ rozhodl podpořit zájemce o tyto kurzy poskytnutím grantové podpory, která bude dominantně pokrývat účastnické poplatky a částečně náklady na cestu a ubytování.

O grant mohou žádat všichni studenti i lékaři mladší 35 let, tzn. i ti kteří již nestudují na lékařské fakultě, a mají v plánu se aktivně zúčastnit simulačního kurzu v oblasti akutní medicíny v rámci ČR i zahraničí. Pro Ty z Vás, které toto oslovilo, tímto vyhlašujeme SIM Travel grant NF AKUTNĚ.CZ.

Vyhlášení soutěže o podporu týmů studentů LF MU v účasti na Rallye Rejvíz 2021

16. 3. 2021 | ...sejdeme se na Rallye Rejvíz 2021...

I letos se Nadační fond AKUTNĚ.CZ rozhodl podpořit Vaši účast na prestižní mezinárodní soutěži záchranářských týmů - Rallye Rejvíz, která se letos (pevně doufáme) uskuteční na podzim.

I letos podpoříme týmy studentů bez ohledu na kategorii, do které se přihlásí. Do soutěže se mohou přihlásit všichni studenti LF MU, tzn. i ti, kteří nestudují všeobecné lékařství či chtějí soutěžit v jiné kategorii než MUC. RR (např. Freestyle).

Tímto vyhlašujeme soutěž o podporu účasti týmu LF MU na Rallye Rejvíz 2021.

Vyhlášení soutěže o Cenu Jiřího Macha

8. 3. 2021 | ...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ...

Nadační fond AKUTNĚ.CZ se opět rozhodl podpořit mladé lékaře a zdravotnické pracovníky v České republice v jejich publikační činnosti a odměnit jejich úsilí na poli vědy a výzkumu.

I letos tedy vyhlašujeme soutěž o Cenu Jiřího Macha za nejlepší publikaci zdravotnického pracovníka do 35 let vydanou v uplynulém roce 2020.