SIM Travel Grant v roce 2022

8. 4. 2022

Simulační medicína se postupně začíná prolínat nejen pregraduálním, ale i postgraduálním vzděláváním. Kurzy zaměřené na simulace kritických stavů umožňují účastníkům vyzkoušet si situace, které se nedají naučit z knih. Většina těchto kurzů je finančně nákladná, Nadační fond AKUTNĚ.CZ i v roce 2022 podporuje zájemce poskytnutím grantové podpory, dominantně pokrývá účastnické poplatky a případně i náklady na cestu a ubytování.

Podmínky udělení grantu

Koho jsme podpořili v roce 2022? 


Mariya Kalantay, studentka 5. ročníku 2. LF UK, účast na kurzu EPALS , Simulační centrum LF MU, Brno 

EPALS byl pro mě mimořádně pozitivní zkušenosti. Byla to pro mne škola života, ze které jsem si odnesla neskutečné množství užitečných informaci, zkušenosti a zážitku. Pro mě, jako budoucí lékařku, to byla příležitost zažít vypjaté situace “nanečisto”, naučit se rozhodovat, řešit obvyklé i neobvyklé situace. Mimo jiné na kurzu jsem potkala spoustu skvělých lidi, skvělých odborníků, i samotné jejich pozorování bylo pro mě velmi přínosné.

MUDr. Eva Pluháčková, účast na kurzu ALS Provider, Hradec Králové

Absolvovala jsem kurz ALS, který je věnován teorii a praxi, jak zvládnout postupy používané k efektivní léčbě náhlé zástavy oběhu a kritických stavů, které mohou srdeční zástavu způsobit, a poskytnout správnou péči nemocným se zástavou oběhu ve specifických situacích. Po absolvování ATLS a EPALS jsem myslela, že mě nemůže nic překvapit, ale opak byl pravdou. Kurz byl opět velmi dobře organizován a do dvou dnů bylo vtěsnáno snad vše, na co si člověk vzpomene s pojmem resuscitace, např. vyšetření pacienta algoritmem ABCDE, KPR při hypotermii, v těhotenství, při traumatu, poresuscitační péče, řešení kritických situací arytmie, hodnocení EKG a acidobazické rovnováhy a vše samozřejmě probíhalo v simulačních situacích. Vyzkoušeli jsme si modelové situace, jak z pohledu vedoucího týmu, tak i z pohledu jednotlivého zdravotníka, nebo pozorovatele. Kurz byl velmi intenzivní a zcela jistě nepostradatelný pro každého, kdo se pohybuje právě v těchto kritických situacích.
Tímto bych chtěla poděkovat organizátorům a  instruktorům a hlavní DÍK patří SIM Travel Grantu Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ, bez kterého bych se nezúčastnila.

Helena Vlčková, studentka 5. ročníku VL LF MU, účast na kurzu ALS Provider, Hradec Králové

Kurz zahrnoval témata jako zajištění dýchacích cest, učení se EKG či algoritmus tachykardie a bradykardie. Převážně ale byly zastoupeny simulace jednotlivých urgentních stavů, ve kterých jsme v týmech trénovali ABCDE a ALS postup. Po absolvování obou dní a úspěšném složení vidím zásadní zlepšení v jasném uvažování a rozhodování v urgentních situacích, což využije každý lékař nezávisle na oboru. Kurz hodnotím jako jedno z nejlepších rozhodnutí a pevně věřím, že veškeré nabité informace budou sloužit k zefektivňování péče kterou v budoucnu budu moct pacientům nabídnout.

MUDr. Petra Zatloukalová, účast na kurzu ALS Provider, Hradec Králové

Kurz byl dvoudenní, profesionálně vedený v přátelské atmosféře, kde každý účastník měl svého mentora, který mu mohl zodpovědět každou otázku a s čímkoliv kolem kurzu poradit. Byli jsme rozděleni v týmech po 5-6-ti účastnících a učili jsme se aktuální algoritmy u pacientů zhoršujících se, kde docházelo i k zástavě oběhu. Na realistických figurínách jsme prováděli scénáře různých akutních stavů, při kterých jsme spolupracovali jako tým a řešili tyto stavy, včetně KPR při zástavě oběhu. Každý z nás si několikrát zkusil být team leaderem, a vést celý tým ke zdárnému vyřešení případu a záchrany života.
Tento kurz byl pro mě nesmírně přínosný. Tím, že jsme absolvovali velký počet scénářů akutních stavů, jsem si algoritmy velmi dobře vžila, naučila jsem se spolupráci v týmu i vést celý tým s minimalizováním chyb, které se mohou vyskytnout při stresové situaci. Při každém dalším scénáři jsem se cítila lépe a lépe, více sebejistě ve všech úkonech, odpadal ze mě stres, lépe a efektivněji se mi pracovalo v týmu. Při vedení týmu jako team leader se mi lépe komunikovalo a byla jsem si jistá každým dalším úkonem a naučila jsem se vést celý tým. Tento nácvik je nejlepší způsob, jak se připravit na nevyzpytatelné případy, se kterými se můžeme každý den setkat. Strukturované algoritmy a scénáře při kterých jsme je aplikovali, nás dokonale připravili na tyto situace. Po absolvování tohoto kurzu vím, že při dalším akutním stavu, se kterým se setkám v běžné praxi, už nebudu v takovém stresu a napětí, budu k němu přistupovat s chladnou hlavou, jako team leader povedu celý tým precizně a efektivně. 
Tento kurz bych doporučila určitě každému, kdo se setká s akutními stavy ve své praxi. Dokonce bych ho zavedla jako povinný pro každého lékaře v akutní sféře.
Moc děkuji za podporu Vašeho grantu, díky kterému jsem mohla absolvovat, takhle úžasný kurz.

MUDr. Simona Němcová, účast na kurzu Anestezie a kritické stavy u dětí, Brno 

V pátek 1.4 mi bylo umožněno se zúčastnit kurzu Anestezie a kritické stavy u dětí v simulačním centru při MUNI v Brně. Vzhledem k tomu, že jsem na SIMU slyšela samou chválu jak od kolegů z mého oboru, tak i z oborů jiných, měla jsem vysoká očekávání. S potěšením mohu konstatovat, že se všechna má očekávání se naplnila, a to od vybavení centra, přes náplň kurzu, až po naprostou profesionalitu a současně přátelskost lektorů. Také bych ráda ocenila celý koncept založený na kratší simulaci a delším debriefingu. Debriefing byl dle mého názoru velmi přínosný, každou simulaci jsme měli možnost probrat do hloubky, zhodnotit náš postup a následně se poučit z každé chyby. Myslím si, že by po každé obtížné/neobvyklé/nefrekventované situaci, měl být debriefing standardem každého ARO oddělení. Pro mě zcela zásadní a nejpřínosnější byla skutečnost neživých pacientů. Po nástupu do práce mi bylo vtloukáno “nedívej se na monitor, dívej se na pacienta”. Tady to až tak do důsledku neplatí, člověk se musí spolehnout nejen na techniku, ale především na vlastní hlavu. Kurz mi rovněž připomněl důležitost komunikace v týmu, protože kdo se
nezeptá (např. Božího hlasu) ten se nedozví a taktéž, že co je řečeno nemusí být provedeno. Jediným negativem pro mě byla délka kurzu. Ve chvíli, kdy jsem se tak nějak zorientovala co od vybavení a pacientů můžu čekat, se kurz chýlil ke konci.. Nebránila bych se dvoudennímu kurzu, protože vím, že bych si druhý den užila ještě více.

Podpora v roce 2021 


 

Klíčová slova: akutní medicína, grant, podpora
...sejdeme se na simulačním kurzu...