SIM Travel Grant umožní studentům i mladým lékařům účast na simulačních kurzech

13. 6. 2021

Simulační medicína se postupně začíná prolínat nejen pregraduálním, ale i postgraduálním vzděláváním. Kurzy zaměřené na simulace kritických stavů umožňují účastníkům vyzkoušet si situace, které se nedají naučit z knih. Většina těchto kurzů je finančně nákladná, takže se Nadační fond AKUTNĚ.CZ rozhodl podpořit zájemce poskytnutím grantové podpory, která bude dominantně pokrývat účastnické poplatky a případně i náklady na cestu a ubytování.

Podmínky udělení grantu

Koho jsme již podpořili? 


MUDr. Martin Robert Grác, účast na kurzu Kritické stavy v anestezii dospělých, Simulační centrum LF MU, Brno 

Během kurzu jsem měl možnost vyzkoušet si několik základních situací, se kterými se v praxi určitě setkám, jako třeba řešení pneumotoraxu u traumatického pacienta, simulaci masivního krvácení, dislokace orotracheální kanyly při překládání pacienta a další. Celodenní zážitek byl veden schopnými profesionály v oboru, plnými entuziasmu a odhodlání nás něco nového naučit. Také jsem potkal několik vrstevníku, kolegů z jiných klinik, se kterými jsme si během dne předávali zkušenosti z praxe. Celkově hodnotím kurz pozitivně a jistě ho doporučuji mým nejen začínajícím kolegům.

 

Klíčová slova: akutní medicína, grant, podpora
...sejdeme se na simulačním kurzu...