Vyhlášení vítěze Ceny Jiřího Macha

1. 10. 2019

Vítězem letošního ročníku se po těsném souboji stává MUDr. Josef Klučka, Ph.D. s článkem Residual Neuromuscular Blockade in Paediatric Anaesthesia publikovaným v British Journal of Anaesthesia. 

Gratulujeme! 


celá citace: 

Klucka J, Kosinova M,  Krikava I, Stoudek R, Toukalkova M, Stourac P. Residual Neuromuscular Blockade in Paediatric Anaesthesia. British Journal of Anaesthesia. 2019. Jan;122(1):e1-e2. doi: 10.1016/j.bja.2018.10.001 

IF 6,199, Q1

Klíčová slova: NF AKUTNĚ.CZ, publikace, vědecká činnost, Cena Jiřího Macha
...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ...