Vyhlášení výsledků soutěže o podporu účasti týmů studentů LF MU na MUC. RR 2015

19. 3. 2015

Přinášíme Vám výsledky hlasování o podporu týmu studentů LF MU v účasti na MUC. Rallye Rejvíz 2015.

Do soutěže byly přijaty přihlášky 3 týmů studentů LF MU, které všechny prošly kontrolou formální správnosti přihlášky. Tyto přihlášky byly anonymizovány a jednotlivým týmům bylo přiděleno ID 01-03. Následně byly odeslány 5 vylosovaným členům SR NF AKUTNĚ.CZ k dalšímu posouzení.

Výsledky hlasování


  

Klíčová slova: NF AKUTNĚ.CZ, MUC.RR 2015
...sejdeme se na Rallye Rejvíz...